12/03/2015 19:03

Thông báo mới về thời gian bảo hành.

Với chất lượng đã được khẳng định của dòng sản phẩm Hiclean. Bắt đầu từ ngày 1-6 tất cả các dòng sản phẩm của Hiclean đều được nâng bảo hành từ 12 tháng lên 18 tháng. Xin quý khách hàng lưu ý.

Gọi ngay
Gọi ngay
Messenger
Messenger
Zalo
Zalo
Bản đồ
Bản đồ
Chat
Chat nhanh