support online
bản đồ dẫn đường
STT Hỗ trợ viên Skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Ms. Yên 0972.372.189
2 Mrs. Hồng 0906.202.659
3 Ms. Huyền 0906.291.381
PHÍA NAM
1 Mr. Tường 0966.688.169
2 Mr. Đại 09.456.11011
3 Ms. Huệ 090.2572.898
4 Mrs.Châu 093.144.5818

Máy hút bụi dành cho ngành dây chuyền đóng gói, sản xuất

Máy hút bụi công nghiệp cho  OEM, dây chuyền đóng gói và sản xuất


Ưu tiên của người quản lý sản xuất là tránh ô nhiễm sản phẩm. Máy hút bụi cho chất thải công nghiệp và chip tránh sự phân tán các mảnh vụn sản xuất trên dây chuyền sản xuất và giảm thiểu thời gian ngừng xử lý cần thiết để loại bỏ và làm sạch máy móc. Việc hút trực tiếp vào máy giúp đảm bảo chất lượng sản xuất hàng đầu và giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến.

 

Máy hút bụi cho mạt sắt và phế liệu

Hoạt động cắt trong ngành dệt, nhà máy giấy và trong hoạt động đóng gói thường gây ra việc phát hành chip. Những con chip này phải được loại bỏ khỏi nguồn để tránh thời gian ngừng sản xuất. Máy hút bụi cho phế liệu được đặc trưng bởi khả năng thu gom lớn, tính cơ động tuyệt vời và kích thước nhỏ gọn, để được sử dụng trực tiếp trên máy móc sản xuất.


Trang 1/1 - Tổng số 9 sản phẩm 1 Next Last
Máy hút bụi công nghiệp xử lý phế liệu Delfin AS10
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Độ ồn thấp
 • Nhỏ gọn và tiện di chuyển
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Xử lý bụi trong dây chuyền đóng gói
 • Thùng chứa kết hợp với túi bụi nylon
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
Máy hút bụi công nghiệp xử lý phế liệu Delfin AS20
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Độ ồn thấp
 • Nhỏ gọn và tiện di chuyển
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Xử lý bụi trong dây chuyền đóng gói
 • Thùng chứa kết hợp với túi bụi nylon
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
Máy hút bụi công nghiệp xử lý phế liệu Delfin AS30
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Độ ồn thấp
 • Nhỏ gọn và tiện di chuyển
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Xử lý bụi trong dây chuyền đóng gói
 • Thùng chứa kết hợp với túi bụi nylon
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
Máy hút bụi lắp đặt trên dây chuyền sản xuất Delfin DBF10
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 • Độ bền cao
 • Giảm thời gian dừng máy
Máy hút bụi thiết kế lắp trên dây chuyền sản xuất Delfin DBF 05
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 • Độ bền cao
 • Giảm thời gian dừng máy
Máy hút bụi lắp đặt trên dây chuyền sản xuất Delfin DBF20
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 • Độ bền cao
 • Giảm thời gian dừng máy
Máy hút bụi lắp đặt trên dây chuyền sản xuất Delfin DBF30
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Tiết diện lọc lớn nhất trong dòng phẩm
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 • Độ bền cao
 • Giảm thời gian dừng máy
Máy hút bụi lắp đặt trên dây chuyền sản xuất Delfin DBFV 05-10
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Ống xả chất lỏng
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 • Độ bền cao
Máy hút bụi lắp đặt trên dây chuyền sản xuất Delfin DBFV 20-30
Vui lòng liên hệ
Có hàng

ƯU ĐIỂM

 • Động cơ 3 pha mạnh mẽ, độ ồn thấp, không cần bảo trì, làm việc liên tục
 • Ống xả chất lỏng
 • Kết cấu hoàn toàn bằng thép
 • Van giảm áp bảo vệ động cơ
 • Độ ồn thấp
 • Thay thế bộ lọc dễ dàng
 • Giảm thiểu thời gian dừng máy
 • Khả năng tích hợp trên các loại máy hút bụi khác
 • Linh động xử lý nhu cầu của khách hàng
 • Tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể
 
Vị trí Điện Thoại
Phía Bắc

0243.767.1380
Phía Nam

Chat Support